Awaria w zakładzie przemysłowym - postępowanie i profilaktyka

Awarie przemysłowe, często mogą mieć bardzo rozległe i katastroficzne skutki. Najczęściej są to awarie w obiektach, w których znajdują się niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska substancje chemiczne, co grozi ich uwolnieniem do otoczenia, wybuchem lub pożarem. Co robić i jak zapobiec awarii właśnie w takim zakładzie przemysłowym?

Postępowanie podczas awarii w zakładzie przemysłowym!

Zadania i obowiązki każdego pracownika powinny być systematycznie weryfikowane. Zakres takich obowiązków i uprawnień dodatkowo powinien być zapisany jednoznacznie i zrozumiale dla wszystkich. Każdy pracownik zakładu czy firmy powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wykonywać swoje obowiązki stosowanie do swoich funkcji.  W zależności od typu awarii oraz jej miejsca trzeba postępować według ściśle wyznaczonych schematów:

  • unikanie kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami,
  • wyłączenie wentylatora, klimatyzacji czy zamknięcie okien,
  • założenie ubrań ochronnych,
  • wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych z otwartym ogniem.

Treść

Oczywiście to tylko podstawowe zasady zachowania, ale już ich przestrzeganie pozwala zminimalizować starty i ryzyko utraty zdrowia czy nawet życia.

Awaria w zakładzie przemysłowym - profilaktyka!

Coraz więcej zakładów przemysłowych zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo ważne jest zapobieganie niebezpieczeństwom mogącym nastąpić w zakładzie przemysłowym. Dlatego tak ważne jest regularne dbanie o stan maszyn w zakładzie. Aby pracownicy mogli skutecznie i bez przeszkód wykonywać swoją pracę cała firma powinna prezentować predykcyjne podejście do utrzymania ruchu. Podejście predykcyjne to takie, które zakłada wyprzedzanie potencjalnych niebezpieczeństw i awarii. Regularne przeglądy maszyn oraz wszelkie konieczne działania serwisowo - naprawcze wykonywane są zawczasu.

Ważne są również dodatkowe szkolenia, które mają na celu uwrażliwienie personelu i zachęcenie ich do bycia czujnym szczególnie na niepokojące dźwięki czy zapachy. Profilaktyka zapobieganiu awarii w zakładzie przemysłowym zakłada więc szkolenia pracowników, sprawną komunikację między pracownikami i przekazywanie informacji w zakładzie oraz gotowość reagowania na każdą, nawet drobną awarię.