Co robić, gdy licznik energii elektrycznej nie działa prawidłowo?

Energia elektryczna jest niezbędna do działania większości wykorzystywanych w domu urządzeń od oświetlenia po sprzęt AGD. Ze względu na wysokie ceny prądu szczególnie istotny jest więc pomiar ilości pobieranego prądu. Jeśli regularnie przeprowadzana jest konserwacja instalacji elektrycznych, a wskazania licznika budzą zastrzeżenia, warto zastanowić się, czy nie uległ on awarii. Przekonajmy się, co można zrobić, gdy podejrzewamy, że licznik nie działa właściwie.

Jak działa licznik energii elektrycznej?

Licznik elektryczny jest urządzeniem montowanym przez obsługujący konkretnego odbiorcę zakład energetyczny. Pokazuje on zużycie prądu, a jego wskazania stają się podstawą do naliczania opłaty za jego pobór. Coraz częściej w domach instalowane są liczniki elektroniczne, w których naliczanie zużywanej energii elektrycznej odbywa się za sprawą specjalnych układów zliczających impulsy, wciąż spotyka się jednak również tradycyjne liczniki indukcyjne. Wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania licznika najczęściej wynikają albo z gwałtownego wzrostu wysokości płaconych rachunków, albo z niepokojących objawów obserwowanych podczas jego pracy – głośniejszych niż zwykle dźwięków wydawanych przez urządzenie, bardzo szybkich obrotów tarczy w liczniku indukcyjnym lub nietypowego migania kontrolek w liczniku elektronicznym.

licznik energii elektrycznej

Jak sprawdzić poprawność wskazań licznika?

Trzeba pamiętać, że każdy licznik energii elektrycznej jest zaplombowany przez dostawcę prądu, a wszelkie ingerencje w jego konstrukcje są nie tylko niebezpieczne, ale także mogą skutkować naliczeniem wysokich kar. W przypadku wadliwego działania jedynym rozwiązaniem jest więc zgłoszenie tego faktu do firmy energetycznej, z którą mamy podpisaną umowę i prośbą o interwencję. Zanim do tego odejdzie, można jednak we własnym zakresie sprawdzić, czy pomiary nie odbiegają od rzeczywistego zużycia. W tym celu wystarczy odłączyć wszystkie odbiorniki prądu, pozostawiając jeden, którego pobór energii łatwo ustalić i przekonać się, czy zapis zużycia w jednostce czasu odpowiada wielkości, jaka powinna zostać osiągnięta. Choć metoda ta nie jest bardzo dokładna ani w pełni miarodajna, może potwierdzić nasze podejrzenia. Bardziej skuteczne może okazać się wezwanie doświadczonego elektryka, który dokona pomiarów obciążenia domowej sieci i porówna je z odczytami licznika.