Rodzaje zabezpieczeń elektrycznych

Instalacje elektryczne to bardzo złożony rodzaj sieci, nad których bezpieczeństwem powinni czuwać jedynie specjaliści. Stosują oni właściwe środki bezpieczeństwa, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oraz ochrony zdrowia i życia osób w otoczeniu.

Realizacja zabezpieczeń sieci elektrycznych

Podstawę dla wykonania sieci elektrycznej stawowi jej projekt. Musi ona spełniać wszystkie normy, ale przede wszystkim odpowiadać potrzebom domowników lub firmy. Wykonywana może być tylko przez specjalistów i nie warto z oszczędności realizować tego samodzielnie. Stosowne uprawnienia, wiedza i doświadczenie, jakie posiadają pracownicy KSEL-TECH Pogotowie elektryczne, pozwalają na to, aby instalacje elektryczne Piła były bezpieczne i w pełni użytkowe. Należy obliczyć zapotrzebowanie na prąd, biorąc pod uwagę parametry urządzeń, które podłączymy do tej sieci. Niezwykle ważne jest jednak stosowanie zabezpieczeń, w trosce o wszystkich.

bezpieczniki

Rodzaje zabezpieczeń sieci elektrycznych

Odpowiedni projekt sieci, jeśli jest wykonywana świeża, zawsze uwzględnia występowanie właściwych zabezpieczeń. Inną sprawą jest modernizacja już istniejących przyłączy, które zawsze można doposażyć w ochronę. A mamy jej trzy rodzaje. Pierwszą jest ochrona przeciwzwarciowa, jest tą, którą chroni przed nagłymi skokami napięcia. Montowana jest obok uziomu i instalacji odgromowej, ich rolą jest powstrzymywanie wzrostu napięcia, co mogłoby doprowadzić do awarii urządzeń. Drugim rodzajem jest ochrona przeciwporażeniowa. Wyłączniki różnico-prądowe mają chronić użytkowników sieci przed porażeniem. Działa ona w ten sposób, że gdy różnica napięć jest zbyt wysoka, system automatycznie odcina zasilanie. Takie miejsce mamy w sytuacji, gdy przebicie sprawia, że prąd płynie przez człowieka do ziemi, to powoduje wskazaną różnicę, a zabezpieczenie odcina dopływ prądu. Ostatnim rodzajem jest ochrona przeciwprzeciążeniowa. Powstrzymuje zbyt wysokie natężenie prądu, o która wartości nie została zaprojektowana, co ma miejsce np. w przypadku zwarcia. Wówczas całość jest wyłączana.