Pomiary elektryczne – Chodzież

Obok innych usług, oferujemy także pomiary elektryczne w Chodzieży i miejscowościach ościennych. Należy bowiem pamiętać, że okresowe pomiary instalacji elektrycznej są nie tylko jednym z warunków bezpiecznego użytkowania urządzeń, ale też wymogiem narzuconym przez konkretne zapisy Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi pomiary elektryczne powinny być prowadzone co najmniej raz na pięć lat. Co warto zaznaczyć, przepisy dotyczące norm eksploatacyjnych instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, usługowych i produkcyjnych są znacznie bardziej rygorystyczne. Nie należy ich bagatelizować, ponieważ skutki zbyt swobodnego stosunku do obowiązujących przepisów mogą być opłakane. Na wypadek przykrego zdarzenia związanego z awarią elektryczności, Wasz ubezpieczyciel w pierwszym rzędzie przyjrzy się, czy obowiązek okresowych pomiarów elektrycznych został spełniony.

pomiary elektryczne

Jakie pomiary elektryczne w Chodzieży oferujemy?

Podczas prowadzenia pomiarów elektrycznych należy zwrócić uwagę szczególnie na kilka aspektów. W pierwszym rzędzie dokonujemy badania RISO, czyli pomiaru rezystencji izolacji. Dzięki regularnie prowadzonym badaniom oporności, można sprawdzić, czy w miarę upływu czasu instalacja nie zużywa się zbytnio, a jej izolacja nadal właściwie pełni swoje funkcje. Innym ważnym elementem oględzin instalacji jest badanie włączników RCD, popularnie zwanych „różnicówkami”. Należy również zmierzyć poziom rezystencji uziemienia oraz impedancji pętli zwarcia. Wyniki ostatniego badania pozwalają określić, czy zabezpieczenia ustanowione na instalacji zadziałają zgodnie z przeznaczeniem, gdy dojdzie już do zwarcia.